VSO & BSO

Voorschoolse opvang
Opvang voor schooltijd wordt geregeld in samenwerking met kinderopvangorganisatie Wasko, leerlingen uit Giessen-Oudekerk zijn welkom op de Wasko-locatie in Giessenburg. Hier zijn kosten aan verbonden.

Naschoolse opvang
Opvang na schooltijd wordt geregeld in samenwerking met Het Kwetternest-Wasko en Hanneshoeve (Giessenburg). Hier zijn kosten aan verbonden. 

Er is opvang tijdens vrije dagen en schoolvakanties. Ouders zoeken op eigen initiatief contact met aanbieders om afspraken te maken over gebruik van de diensten. De school speelt hier verder geen rol in.