Oudervereniging

De oudervereniging (OV) bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en een lid dat als vertegenwoordiger van het team wordt gekozen door en uit het onderwijzend personeel. 

De ouderraad ondersteunt het team bij speciale gelegenheden en organiseert activiteiten waardoor de schooltijd van uw kind nog leuker wordt.
Elk schooljaar worden door werkgroepen, waarin ouderraadsleden samenwerken met een of meerdere teamleden, activiteiten georganiseerd. De jaarlijkse vieringen als Sinterklaas, Kerst en Pasen, maar ook de schoolreizen, het eindfeest, de sport- en spelochtend, de schoolfotograaf etc. 

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage om de extra activiteiten en leuke dingen voor de kinderen van te kunnen doen.
Deze bijdrage wordt jaarlijks door de ouderraad en de medezeggenschapsraad vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de penningmeester automatisch een verzoek tot het betalen van de ouderbijdrage.

Wat kunt u doen voor de Ouderraad? 
Bij alle activiteiten die worden georganiseerd is de hulp van andere ouders/verzorgers vaak zeer welkom! 

Gelukkig zijn er elk jaar mensen bereid om te helpen bij de uitjes, de sportactiviteiten en andere evenementen die de schooltijd van de kinderen onvergetelijk maakt. 
Vindt u het leuk om mee te helpen bij het organiseren van een van de activiteiten? Neemt u dan contact op met een van ons. Natuurlijk kunt u ook via de leerkracht met ons in contact komen.
Wanneer u het leuk vindt om meer te zien en te weten over het reilen en zeilen van de school, dan kunt u ook zelf lid worden van de ouderraad.

Contactpersoon vanuit het team in juf Lotte > lruwaard@o2a5.nl