Missie, visie en motto

Motto:

“Klein, maar groots!”


Missie:
Erg belangrijk op BS Giessen-Oudekerk is het leren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om onze leerlingen te leren samenwerken en te leren leren.

De school wil een fundamentele bijdrage leveren aan de optimale individuele ontwikkeling van de leerlingen, laten groeien tot mensen die graag blijven leren en die met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsbesef in de wereld staan.

Daarom is BS Giessen-Oudekerk een school waar zorg wordt besteed aan leerlingen en hun talenten.
Veiligheid, zelfvertrouwen en leren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. BS Giessen-Oudekerk wil een vertrouwde basis bieden aan haar leerlingen, daarbij niet voorbijgaand aan de persoonlijke achtergrond van iedere individuele leerling.

Wij gaan uit van een aantal belangrijke uitgangspunten binnen ons onderwijs, namelijk:
1. Wij willen onze leerlingen leren leren, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
2. Wij willen dat onze leerlingen zich optimaal leren ontwikkelen in een veilige omgeving, uitgaande van talenten van een ieder.
3. Wij willen onze leerlingen bewust maken van de wereld dichtbij huis en kennis laten maken met de wereld daarbuiten.

Visie: 
Onze school is een dorpsschool in de breedste zin van het woord. De school zien wij onlosmakelijk verbonden met het dorp Giessen-Oudekerk. De school neemt een belangrijke plaats in de gemeenschap in. Het is een plaats waar mensen uit het dorp elkaar (kunnen) ontmoeten. Wij bevorderen de individuele en de sociale ontwikkeling van leerlingen.

Wij bereiden de leerlingen voor op een actieve, betrokken en verantwoordelijke rol in de samenleving. Wij bieden de leerlingen een veilig pedagogisch klimaat. Wij stimuleren de ontwikkeling van de leerlingen door – rekening houdend met de mogelijkheden van die leerling – positieve, hoge verwachtingen uit te spreken, Wij stimuleren hun ontwikkeling door leerlingen daar medeverantwoordelijk (eigenaarschap) voor te maken.

Dit in een sfeer van:
• vertrouwen hebben en krijgen.
• samen leren werken en verbonden zijn.
• verantwoordelijkheid krijgen en durven nemen.