Jeugdgezondheids- zorg op school

Jeugdgezondheidszorg op school
Ieder kind verdient een fijne en gezonde tijd op school. Daar zetten we ons samen met ouders voor in. Jong JGZ (jeugdgezondheidszorg) helpt ons hierbij door mee te kijken met de groei en ontwikkeling van alle leerlingen. Dat doen zij door het aanbieden van gezondheidsonderzoeken. Of door het geven van advies op het moment dat u of uw kind vragen hebben.

Gezondheidsonderzoeken
De JGZ volgt de gezondheid van uw kind totdat hij/zij 18 jaar is. In de eerste vier jaar gebeurde dat op het consultatiebureau. Na deze periode volgt de JGZ de gezondheid van uw kind tijdens contactmomenten op school. In groep 2 en groep 7 ontvangen alle leerlingen een uitnodiging voor een preventief gezondheidsonderzoek. De JGZ kijkt bijvoorbeeld naar: groei/ontwikkeling, gehoor, gezichtsvermogen, motoriek, houding, spraak-/taalontwikkeling, gedrag, opvoeding, weerbaarheid en functioneren op school. Natuurlijk kunt u ook aangeven welke onderwerpen u zelf wilt bespreken. Door het gezondheidsonderzoek worden mogelijke aandachtspunten op tijd ontdekt. Jong JGZ geeft dan advies. En als het nodig is gaan we samen in gesprek over de juiste ondersteuning.

Vragen over de gezondheid van je kind?
Stel ze aan het JGZ-team op school! Op onze school werkt een vast JGZ-team. In dit team zitten een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en een assistente. Zij denken graag met u en uw kind mee bij vragen over gezondheid, ontwikkeling of opgroeien. Geen vraag is te gek! U kunt op elk moment een afspraak maken. Het maakt niet uit in welke groep uw kind zit.

Contact
Heeft u een vraag voor de jeugdarts of jeugdverpleegkundige op onze school?

Mail ons via onderstaande gegevens:
Jeugdarts Anita van der Vliet; a.vandervliet@jongjgz.nl
Assistente Anja van der Loos; a.vanderloos@jongjgz
Jeugdverpleegkundige/ schoolambassadeur: Patty de Koster: p.dekoster@jongjgz.nl
Pedagogisch adviseur: Lisanne Scholtes: l.scholtes@jongjgz.nl

Lees meer over JGZ voor 4-12-jarigen op: https://www.jongjgz.nl/4-tot-12-jaar