Passend Onderwijs en Samenwerking 'Driegang'

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is geen apart schooltype. Juist niet. Het gaat er hierom dat er extra hulp, ondersteuning en begeleiding komt voor jouw kind, indien die behoefte er is. Begeleiding binnen de school zodat kinderen met extra zorg- of onderwijsbehoefte toch op een reguliere school kunnen blijven of komen.

School heeft een zorgplicht
De school, die je kind bezoekt, heeft hierin zorgplicht. Scholen zijn verplicht ervoor te zorgen dat iedere leerling op een passende plek terecht komt. De school wordt voor eventueel gemaakte extra kosten via het zogenaamde samenwerkingsverband gecompenseerd. Daar hoef je je dus als ouder geen zorgen over te maken. Het samenwerkingsverband waar wij mee samenwerken is Driegang. https://www.driegang.nl/voor-ouders/

Speciaal onderwijs
We streven ernaar een inclusieve school te zijn, maar heel af en toe is de hulp van het samenwerkingsverband niet voldoende om een kind te begeleiden op de reguliere school. Of komen school, ouders en samenwerkingsverband samen vooraf al tot de conclusie dat de geboden arrangementen onvoldoende zullen zijn voor het kind. De school is in dat geval ‘handelingsverlegen’ en kan het kind geen passend onderwijs bieden. Er zal dan gekeken worden naar een plek op een andere school. In de meeste gevallen gaat een kind dan over naar het speciaal (basis)onderwijs. Daarvoor is goedkeuring van het samenwerkingsverband nodig.
 
U kunt hier een brochure downloaden om  veel meer achtergronden over passend onderwijs te lezen. Klik hier.