Cluster en bestuur

Bestuur 
BS Giessen-Oudekerk valt onder het bestuur van de Stichting voor Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (O2A5). Bij O2A5 horen de 24 openbare basisscholen in de regio en een basisschool voor algemeen bijzonder onderwijs. 
 Als O2A5 school hebben wij het voordeel dat we de kennis en ervaring van alle scholen kunnen gebruiken, terwijl iedere school haar eigen unieke karakter behoudt. 
Daarnaast worden door het bestuursbureau van O2A5 veel administratieve- en beleidszaken voor de school geregeld. Zo kunnen leerkrachten en directie zich richten op hun primaire taak: lesgeven. 
 
Concreet 
BS Giessen-Oudekerk is een school van de O2A5. (Stichting Openbaar Onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden). Onze school behoort tot een van de vijf scholenclusters van O2A5, namelijk Cluster Giessenlanden. Cluster Giessenlanden bestaat uit onderstaande scholen: 
OBS Klim-op te Hoornaar 
BS Lingewaard te Arkel 
OBS Den Beemd te Hoogblokland 
OBS Het Tweespan te Schelluinen 
OBS Het Tweespan te Giessenburg 
BS Giessen-Oudekerk te Giessen-Ouderkerk 
De scholen van Cluster Giessenlanden werken samen aan een gezamenlijke missie en visie voor openbaar onderwijs in de voormalige gemeente Giessenlanden. Klik hier voor ons visiekwadrant. 
Al onze scholen stemmen hun protocollen en beleid af op het Strategisch beleid van O2A5 en het Clusterplan van Cluster Giessenlanden O2A5. Hiermee willen we kwaliteit en eenheid uitstralen voor onze scholen. 

Directie 
Misschien verwacht u op iedere school een directeur die verantwoordelijk is voor alle aspecten van de school. Bij O2A5 werken we anders. De O2A5-scholen zijn verdeeld over vijf clusters. Bij ons in cluster Giessenlanden zijn twee directeuren (clusterdirectie) verantwoordelijk voor een team van scholen (deze 6 scholen samen noemen we een onderwijsteam).  De clusterdirecteuren werken nauw samen. 
De clusterdirectie van Cluster Giessenlanden/02A5 bestaat uit: Ruud Blaas en Jan Hoeksema 
 
Contactpersoon 
Wilt u iets bespreken op schoolniveau en kan de leerkracht of schoolaanspreekpunt, juf Ilse, u niet verder helpen? Neem dan contact op met Jan Hoeksema via jhoeksema@o2a5.nl